STĚRAČE

STĚRAČE

Stěrače dopravního pásu se používají k čištění dopravního pásu od dopravovaného materiálu přímo u shozu na shazovacím bubnu. Stěrače můžou být použity u reverzních pásových dopravníků.
Segmenty stěračů jsou definovaným způsobem přitlačovány k povrchu dopravního pásu na bubnu, čímž odstraňují zbytky nečistot / ulpěný materiál při rychlém pohybu pásu. Podle způsobu použití výrobků se užívají různé segmenty.