DOPADOVÉ STOLICE

DOPADOVÉ STOLICE

Nový převratný design a jeho vysoká mohutnost kovové konstrukce dovoluje snadnou a bezpečnou spolehlivost IS,ovládající rázovou a pohlcující energií dopadových sil.
Dopadová stolice slouží k přenášení rázů materiálu v místě přechodu z dopravníku na dopravník, konstrukce musí zajistit dostatečnou tuhost,pružnost,schopnost navést pásový potah do směru přepravy,uklidnit kinetickou energii dopravovaného materiálu,zajistit v místě dopadu plošný kontakt materiálu s dopravním pásem při snížení třecího odporu a snadnější utěsnění místa dopadu vůči
okolí.
Dopadová stolice je tvořena Impaktními tyčemi DvB t.j. ocelovým profilem,který je zvulkanizován spolu s vodicí deskou UHMW,zajišťujícího vysokou otěruvzdornost a nízký koeficient tření,
a s odpruženou konstrukci od konstrukce tratě dopravníku.