3.-Vložíme-pás-do-spoje-až-k-dorazům-spoje.-Pás-na-okrajích-musí-přesahovat-přes-kovový-spoj-min.-6-mm

3.-Vložíme-pás-do-spoje-až-k-dorazům-spoje.-Pás-na-okrajích-musí-přesahovat-přes-kovový-spoj-min.-6-mm